Triết lý kinh doanh:

Mong một khách hàng đến vạn lần, hơn vạn khách hàng đến một lần.

Để lại một bình luận